मुख्य पान > जिल्हा नियोजन समिती

 

 

 

      

जिल्हा नियोजन समिती

जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत विविध विकास कामांतर्गत जनसामान्यांना विकास कामे सुचवावयाची असल्यास त्यानी आपल्या ई-मेल आयडी वरून या ई-मेल पत्त्यावर आपले प्रस्ताव सादर करावेत.