सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - नियतन - कोल्हापूर जिल्हा
सावधानता : ही माहिती विविध विभागांनीं पुरवलेली आहे. राष्ट्रीय सुचना-विज्ञान केंद या माहितीमधील त्रुटीबद्दल जबाबदार नाही.