Home > IllegalTempleList

 

 

अनधिकृत धार्मिक स्थळांसंबंधी माहिती, कोल्हापूर

 

1 तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणेबाबत
2 भूदरगड तालुक्यातील अनियमित धार्मिक स्थळांची यादी
3 इचलकरंजी येथील नियमितीकरणासाठी पात्र धार्मिक स्थळांची यादी
4 इचलकरंजी येथील निष्कासानास पात्र धार्मिक स्थळांची यादी
5 कुरुंदवाड येथील अनियमित धार्मिक स्थळांची यादी
6 कागल येथील अनियमित धार्मिक स्थळांची यादी
7 गडहिंग्लज येथील अनियमित धार्मिक स्थळांची यादी
8 वडगाव येथील अनियमित धार्मिक स्थळांची यादी
9 जयसिंगपूर येथील अनियमित धार्मिक स्थळांची यादी
10 करवीर तालुक्यातील अनियमित धार्मिक स्थळांची यादी
11 शिरोळ तालुक्यातील अनियमित धार्मिक स्थळांची यादी
12 जनहित याचिका - 155/2011 अनधिकृत जाहिरात, घोषणा फलक होर्डींग पोस्टर्स संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही dt 28/04/2017 @ 6.35pm