मुख्य पान >प्रारुप प्रभाग रचना (सदस्‍य आरक्षण सोडत) परिशिष्‍ट ७ अ ७ ब व प्रभाग दर्शक नकाशे

 

 

प्रारुप प्रभाग रचना (सदस्‍य आरक्षण सोडत) परिशिष्‍ट ७ अ ७ ब व प्रभाग दर्शक नकाशे

अ. क्र. नगरपरिषदेचे नाव परिशिष्‍ट ७ अ ७ ब दर्शक नकाशे
1 इचलकरंजी नगरपालिका परिशिष्‍ट ७ अ ७ ब दर्शक नकाशे
2 कुरुंदवाड नगरपालिका परिशिष्‍ट ७ अ ७ ब दर्शक नकाशे
3 मलकापूर नगरपालिका परिशिष्‍ट ७ अ ७ ब दर्शक नकाशे
4 पन्‍हाळा नगरपालिका परिशिष्‍ट ७ अ ७ ब दर्शक नकाशे
5 गडहिंग्‍लज नगरपालिका परिशिष्‍ट ७ अ ७ ब दर्शक नकाशे
6 मुरगुड नगरपालिका परिशिष्‍ट ७ अ ७ ब दर्शक नकाशे
7 जयसिंगपूर नगरपालिका परिशिष्‍ट ७ अ ७ ब दर्शक नकाशे
8 कागल नगरपालिका परिशिष्‍ट ७ अ ७ ब दर्शक नकाशे
9 वडगांव नगरपालिका परिशिष्‍ट ७ अ ७ ब दर्शक नकाशे