सुस्वागतम् .! जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्हा हा महाराष्ट्राच्या दक्षिणेकडील जिल्हा आहे. ह्याचे मुख्य कोल्हापूर शहर आहे जे प्राचीन शहर आहे. दक्षिणकाशी म्हणुन ओळखल्या जाणार्‍या ‘पंचगंगा नदी’ च्या तीरावर हे शहर वसले आहे. कोल्हापूर शहर महालक्ष्मी देवीच्या छात्रछायेत वसले असून त्यला एक शक्तीशाली शहर म्हणून भारतीय प्राचीन पुराणात संबोधले आहे.

Tourist Destinationयात्री ठिकाण

कोल्हापूर जिल्हा हा महाराष्ट्राच्या दक्षिणेकडील जिल्हा आहे. ह्याचे मुख्य कोल्हापूर शहर आहे जे प्राचीन शहर आहे.

 

 

 

जिल्हा प्रशासन उपविभाग व तालुके

डॉ. अमित सैनी

जिल्हाधिकारी

डॉ. कुणाल खेमनार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.

 

मा.श्री.चंद्रकांत दादा पाटील

मंत्री - महसूल व सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)

तथा पालक मंत्री कोल्हापूर जिल्हा

पी. शिवशंकर

आयुक्त, महानगरपालिका

पी. व्ही. देशपांडे

पोलीस अधिक्षक