मुख्य पान > शांतता क्षेत्र, ध्वनी प्रदूषण व सण-मंडप उभारणी

 

 

 

ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमल बजावणी व मंडप उभारणी बाबत केलेली कार्यवाही
अ.क्र. विवरण
1 मंडप तपासणी
2 ध्वनी प्रदूषण तक्रार निवारण
Silence Zone शांतता क्षेत्रे :-
अ.क्र. नगरपालिका लिंक
1) Ichalkaranji Municipal Council http://www.ichalkaranjinp.co.in/sound.pdf
इचलकरंजी नगरपालिका
2) Panhala Municipal Council http://www.Panhalahillstation.com/news.jsp?newsid=2
पन्हाळा नगरपालिका
3) Kagal Municipal Council http://kagalnp.in/EIPPROD/news.jsp?newsid=21
कागल नगरपालिका
4) Vadgaon Municipal Council http://192.168.1.200/newsjsp?newsId=11
वडगाव नगरपालिका
5) Murgud Municipal Council http://murgudnp.com/EIPPROD/EIP%20.pdf
मुरगुड नगरपालिका
6) Malkapur Municipal Council http://www.malkapurnpkop.in/EIPPROD/news.jsp?newsid=13 
मलकापूर नगरपालिका
7) Kurundwad Municipal Council http://kurundwadcouncil.co.in/EIPPROD/news.jsp?newsid=43 
कुरुंदवाड नगरपालिका
8) Jaysingpur Municipal Council http://jaysingpurnp.co.in/sound%20pollution/sp09222016.pdf 
जयसिंगपूर नगरपालिका
9) Gadhinglaj Municipal Council http://gadhinglajnp.in/EIPPROD/news.jsp?newsid=16 
गडहिंग्लज नगरपालिका
10) Kolhapur Municipal Corporation http://kolhapurcorporation.gov.in/pdf/silencezoneWebsite.pdf 
कोल्हापूर महानगरपालिका
 

Sound Pollution – Public Grivence
ध्वनी प्रदुषण तक्रारींबाबत संपर्क

अ.क्र. तपशील
1) ध्वनी प्रदुषण आणि मंडप (पेंडॉल) उभारणीसाठीच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठीचे टोल फ्री क्रमांक, मोबाईल / व्हॉट्सअप क्रमांक /ई मेल आयडी संपर्क क्रमांक
2) ध्वनी प्रदुषण संदर्भातील तक्रार पोलीस विभागाकडे दाखल करण्यासाठीचे आणि मंडप (पेंडॉल) उभारणीसाठीच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठीचे टोल फ्री क्रमांक, मोबाईल / व्हॉट्सअप क्रमांक /ई मेल आयडी / दुरध्वनी संपर्क क्रमांक
3) कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील मंडप (पेंडॉल) उभारणीची संदर्भातील तक्रार तहसिलदार यांचे अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तपासणी समितीकडे दाखल करण्यासाठीचे दुरध्वनी क्रमांक, मोबाईल / व्हॉट्सअप क्रमांक, ई मेल आयी संपर्क क्रमांक
4) कोल्हापूर महानगरपालिका आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिका हद्दीतील मंडप (पेंडॉल) उभारणीसाठी तहसिलदार यांचे अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तपासणी समितीचा नियुक्ती आदेश