मुख्य पान >कलम 11 अधिसुचना(उपविभागीय अधिकारी)

 

 

जिल्ह्यातील कलम 11 अधिसुचना(उपविभागीय अधिकारी)

अ. क्र. वर्णन
1 उपविभागीय कार्यालय करवीर
2 उपविभागीय कार्यालय राधानगरी
3 उपविभागीय कार्यालय इचलकरंजी
4 उपविभागीय कार्यालय गडहिंग्‍लज
5 उपविभागीय कार्यालय पन्हाळा
6 उपविभागीय कार्यालय भूदरगड